fbpx

משלוח חינם עד הבית בקניה מעל 350 ₪

Please, add your first item to the wishlist

תקנון שימוש באתר

 כללי

  • ברוכים הבאים לאתר adelina-jewelry.com (להלן: “האתר“) המשמש כחנות וירטואלית לרכישת תכשיטים ומוצרים ייחודים של Adelina jewelry.
  • אתר זה הוקם על ידי בית העסק תכשיטי עדלינה (להלן: תכשיטי עדלינה ו/או בית העסק ו/או הנהלת האתר) והוא מופעל ומנוהל על ידו באופן בלעדי.
  • תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: “המשתמש“)
  • בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד. התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
  • השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותו שימוש באתר מתחייב המשתמש, כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או בית העסק ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.
  • ככל שיש לך השגות או אינך מסכים לתקנון ותנאי השימוש, הנך מתבקש להימנע מלעשות שימוש באתר.
  • הניסוח בתקנון זה בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה לנשים וגברים כאחד.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.
  • מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין, אלא אם צוין אחרת.
  • תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר. כמו כן מוסכם ומובהר כי בית העסק יעשה את מירב המאמצים כדי להציג בפני לקוחותיו תמונות המשקפות את המציאות ככל הניתן.
  • ככל שתחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית הנהלת האתר, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
  • בית העסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
  • בית העסק עושה ככל שיכול לדאוג שהמידע שמופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים מסוימים או טעויות. בית העסק לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  • המחירים הנקובים אינם כוללים דמי משלוח.
  • בית העסק רשאי להציע באתר מבצעים והטבות וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת.
  • תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולרי, אייפד, מחשב יד). הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  • התקנון ותנאי השימוש הם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר.
  • בעת עדכון סל הקניות, בית העסק שומר לעצמו את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות הסל שנטש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
  • הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.
  • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מבית העסק.
  • כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (לעיל ולהלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו כפי שמפורטים להלן:
  • הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר. האפוטרופוס אחראי ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש והתקנון ולפקח על פעילותיו. יודגש כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטין מהווה הסכמה של הקטין ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון.
  • המשתמש הינו בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה.
  • המשתמש הינו הבעלים של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או אמצעי תשלום חוקי אחר.
  • התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש, בית העסק ו/או מי מטעמו, האתר ו/או מי מטעמו ויורשיהם.
  • המשתמש באתר אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות באתר, למעט זכות לשימוש באתר כמפורט בתקנון ובתנאי שימוש אלו.
  • אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.
  • למען הסר ספק: אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו”ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישורה המפורש ובכתב של הנהלת האתר.
  • השירות שניתן באתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי בית העסק לפי שיקול דעתו הבלעדי (לעיל ולהלן: “אזור השירות”).
  • על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.
  • בעצם הרישום לאתר מסכים הלקוח להצטרפותו למועדון הלקוחות של Adelina jewelry וכי פרטיו האישיים ישמרו על ידי בית העסק ויעשה בהם שימוש על פי המפורט בתקנון זה.
  • בעשותך שימוש באתר ו/או במסגרת ההתקשרות עם בית העסק הנך מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.
  • הלקוח מתחייב לשפות את בית העסק בגין כל נזק שיגרם לו עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. היה ועקב מסירת פרטים מוטעים, יאלץ בית העסק לבצע שילוח נוסף להזמנה, יחויב הלקוח בתשלום נוסף בגין דמי משלוח וטיפול.
  • הנהלת האתר רשאית למנוע ממשתמש מסוים לעשות שימוש באתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש של משתמש באתר.
  • הנהלת האתר אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות ולא תישא בכל אחריות לנזקים שייגרמו, ככל שייגרמו, למשתמש הנובעים מגורמים אלו מפעילותו באתר.
  • המשתמש מתחייב לדווח להנהלת האתר על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם הוא נתקל במהלך השימוש באתר.
  • הנהלת האתר תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.
  • ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי משתמש האתר, על המשתמש להודיע על כך להנהלת האתר באופן מידי.
  • שיפוט. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבית משפט המחוזי בתל אביב.
  • בעת הרשמה לאתר או בעת הקניה, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.

 

 1. אספקת המוצרים

 

 • יש לוודא שהמוצר שנבחר, הכתובת למשלוח ופרטים דרושים אחרים נכונים ומדויקים. הנהלת האתר לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המשתמש ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל כך.
 • לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור אמצעי התשלום כאמור לעיל, יישלח המוצר למשתמש באמצעות אמצעי השליחות שנבחר לכתובת שסיפק המשתמש.
 • השליחות באתר מתבצעת באמצעות דואר ישראל ולפי תקנון דואר ישראל ו/או חברת שליחויות אחרת שתפעיל הנהלת האתר.
 • הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ו/או לעיכובים של חברת השילוח ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו בשליטתה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או תקלות ו/או עיכובים ו/או שביתות ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של “כוח עליון” ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השילוח או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השילוח, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה של הנהלת האתר.
 • יובהר כי ככל שהנהלת האתר תציין זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי, בדואר ישראל ו/או בחברת השילוח.
 • במקרים בהם דואר ישראל אינו מספק שירות לכתובת שסיפק המשתמש, עלות המשלוח תהא על פי העלות שתקבע על ידי חברת השילוח.
 • במידה והתקבלה הזמנה לאזורים שאליהם חברת השילוח אינה מגיעה, הנהלת האתר לא חייבת לספקה. הנהלת האתר רשאית לספק את המוצרים לאזורים שאינם באזורי החלוקה בתיאום טלפוני מראש.
 • ניתן לבצע משלוח מוצרים לחו”ל. עלות השילוח תקבע בהתאם למדינת היעד בתהליך ההזמנה ו/או בפנייה נפרדת להנהלת האתר.
 • עלויות הביטוח יחולו על המשתמש ובכל מקרה הנהלת האתר לא תישא באחריות לביטוח המשלוח ו/או לפגמים שייווצרו במהלך המשלוח.
 • סכום עלות המשלוח יופיע בסוף הרכישה ויחויב במעמד החיוב. במקרה של עסקה בתשלומים ייתכן כי עלות המשלוח תילקח בתשלום הראשון.
 • הנהלת האתר עובדת עם חברת שליחויות פרטית אשר מגיעה עד בית הלקוח בתיאום מראש, יש לשים לב שעל אחריות הלקוח להיות זמין בטלפון על מנת ששליח החברה יוכל למסור לו את החבילה ולתאם את הגעתו. במידה והלקוח לא עונה לטלפון שלו עקב חוסר זמינות\ טעות במספר הטלפון שהזין למערכת האתר החבילה תחזור להנהלת האתר והלקוח יאלץ לספוג עלות נוספת של משלוח.
 • ההזמנה תסופק לאחר שהסתיים תהליך הרכישה בתנאי שקליטת ההזמנה בוצעה כפי שצריך, שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ובתנאי שחברת האשראי אישרה אותו ואת העסקה בישראל.
 • הנהלת האתר לא תיקח אחריות על עיכובים של חברות השילוח.
 • מועדי אספקת המוצרים אינם תקפים למוצרים שאינם נמצאים במלאי.

 

 1. רכישה והזמנת מוצרים

 

 • הצגת המוצרים השונים באתר אינה מהווה “הצעה” ולמען הסר ספק הליך הרכישה על ידי המשתמש לא יהווה “קיבול”.
 • על מנת לדאוג שביצוע ההזמנה יבוצע על הצד הטוב ביותר ובלי תקלות על הלקוח להקפיד ולתת פרטים נכונים ומדויקים. במידה ובעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, בית העסק לא יוכל להבטיח כי המוצרים יגיעו ליעדם. במידה והמוצרים יחזרו לבית העסק בגלל פרטים מוטעים, הלקוח יישא בתשלום בגין המשלוח והטיפול. יש לדאוג למלא פרטים נכונים ורלוונטיים.
 • מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.
 • הרכישה תתבצע על ידי בחירה של מוצר ממגוון הקטלוגים באתר (חנות תכשיטים, עגילים, טבעות, שרשראות, צמידים וכיו”ב) בדרך של לחיצה (הקלקה) על המוצר המבוקש, ציון הכמות המבוקשת ולחיצה על “הוסף לסל” (להלן: “תהליך הרכישה“). יצוין כי חלק מהמוצרים באתר דורשים גם לבצע פעולות בחירה נוספות (כמו למשל – בחירת מידה).
 • אחר סיום תהליך הרכישה ניתן יהיה לבצע תשלום על ידי לחיצה על “לתשלום”.
 • המשתמש יידרש לבחור את אופן המשלוח או איסוף עצמי.
 • משלוח בדואר רשום או באמצעות שליח כרוך בתשלום נוסף.
 • התשלום באתר מתבצע באמצעות סליקה של כרטיס אשראי ו/או באמצעות PayPal ו/או באמצעות ביצוע תשלום בטלפון על ידי נציג של בית העסק (להלן: “אמצעי התשלום“) אשר יצור קשר עם המשתמש להשלמת תהליך הרכישה. יובהר, כי בית העסק אינו מתחייב לשמור על ההזמנה עבור המשתמש.
 • ברגע ביצוע ההזמנה ע”י הלקוח הנהלת האתר תבדוק את פרטי כרטיס האשראי וכאשר יהיה אישור ע”י חברת האשראי, תישלח הודעה ללקוח שהעסקה אושרה ושבוצעה ההזמנה כראוי. יובהר כי הנהלת האתר תחייב את אמצעי התשלום של הלקוח בגין רכישת המוצר/ים מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.
 • במצב בו העסקה לא אושרה על ידי חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר. בנסיבות אלו הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה של המוצר עבור המשתמש. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור אמצעי התשלום.
 • פעולת הרכישה מותנת בכך שהמוצר קיים במלאי וכאמור באישור התשלום ובאישור סופי של הנהלת האתר. במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר בתום לב לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, הנהלת האתר לא תהיה מחויבת במכירת המוצר וללקוח לא תהיה טענה ו\או תביעה בעניין זה בגין כל סוג שהוא של נזק, בין אם זה נזק ישיר או עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. האמור בסעיף זה הוא בכפוף לכך שהנהלת החברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ושילם.
 • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-“רכישה מרחוק” ו/או “עסקת אינטרנט”.
 • יצוין כי הנהלת האתר תהיה רשאית לא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כפי המקרים הנתונים: לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ’ב – 1982.
 • במידה וכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש.
 • במידה ויש חוב כספי לבית העסק והחוב לא נפרע.
 • במידה ושירותיו של האתר שימשו לביצוע מעשה אשר יכול להשתמע כלא חוקי לפי חוקיה של מדינת ישראל או כדי להקל לסייע ביצוע של מעשה כזה.
 • לאחר שנקלטו כל פרטי התשלום של הלקוח בדף התשלום ישלח ללקוח אישור במייל על פרטי ההזמנה. עם זאת, אישור זה לא מחייב את האתר לספק את המוצרים והוא רק משמש להעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו באתר.
 • במקרה שאמצעי התשלום של הלקוח לא תקף או שהעסקה לא אושרה מכל סיבה שהיא/שהמוצר שהוזמן אינו קיים במלאי, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח על מנת לסיים את ההזמנה או לבטלה.
 • במידה והלקוח בחר לשלם באמצעות PayPal הלקוח יתבקש להכניס את פרטי חשבון ה PayPal שלו או שיוכל לפתוח חשבון PayPal חדש. אם החליט הלקוח לשלם ב PayPaL, הנהלת האתר תגבה את התשלום רק לאחר קבלת אישור מחברת PayPal. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלPayPal  ולא של האתר.

 

 1. מדיניות החלפות והחזרות מוצרים

 

 • האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות (להלן: החוק).
 • על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה ובמידה והעסקה בוצעה דרך חברתPayPaL הלקוח יקבל את הזיכוי דרך חשבון ה PayPal שלו. הזיכוי יתבצע במקרים ובתנאים הבאים:
 • ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח יעשה באמצעות הגשת בקשה מתאימה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת info@adelina-jewelry.com בקשות שאינן בכתב לא תתקבלנה. הלקוח לא יחויב בעלות נוספת, ויוחזר ללקוח מלוא הסכום ששילם כולל עלות המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
 • ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ניתן לעשות תוך ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר (כפוף לחוק הגנת הצרכן) ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני info@adelina-jewelry.com. לאחר קבלת המוצר מהלקוח יינתן זיכוי כספי מלא בניכוי עלות המשלוח ועלות הטיפול כפי שמפורטת מטה. הזכות לביטול עסקה מותנית בכך שהמוצר יוחזר לכתובת המצוינת מטה, באריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו כל שימוש. הזיכוי יתבצע רק לאחר קבלת המשלוח ובדיקתו על ידי הנהלת האתר. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של הנהלת האתר לפעול לקבלת כל סעד אחר לו זכאית על פי כל דין. יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לאובדן ו/או פגם שנפל במהלך משלוח המוצר. האחריות על החזרת המוצר תחול על הלקוח בלבד.
 • במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין.
 • הנהלת האתר היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר שהוחזר.
 • הזיכוי הכספי יתבצע על ידי בית העסק תוך 7 ימי עסקים מרגע קבלת המוצר, הזיכוי יתבצע בדרך שבה הלקוח שילם.
 • אופן החזרת המשלוח- הלקוח ישלח את החבילה בדואר רשום או יגיע באופן עצמאי לכתובת: תכשיטי עדלינה, אלנבי 91 תל אביב.
 • הלקוח יישא בעלויות המשלוח להחזרת המוצר.
 • לאחר קבלת המוצר מהלקוח יזוכה אמצעי התשלום שמסר הלקוח בניכוי דמי משלוח וכן דמי טיפול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ש”ח – לפי הנמוך מבין השניים.
 • יש לשים לב כי לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי מסוג דיירקט ולכן בעלי כרטיסים מסוג זה יהיו רשאים להחליף או לקבל זיכוי באתר.
 • תכשיטים שנעשו לפי הזמנה אישית ללקוח (מידת יד מותאמת אישית, חריטה וכו’) לא תתאפשר החלפה או החזרה של התכשיט.
 • החלפת מוצר ניתן לעשות תוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר ובהודעה מראש לכתובת הדואר האלקטרוני info@adelina-jewelry.com. לאחר החזרת המוצר ניתן יהיה לקבל זיכוי, בגובה עלות המוצר שהוחזר, לשימוש באתר.
 • מוצרים אשר נמכרים במחירי מבצע, ניתן יהיה להחליף תוך שבוע בלבד. החלפת המוצר תינתן לפי הסכום ששולם עבור הפריט בעת הרכישה וכפי שמופיע בחשבונית העסקה, ולא לפי שווי המחיר המלא של המוצר.
 • יש לפרט בדואר האלקטרוני את הסיבה לביטול העסקה ו/או החלפת המוצר.
 • הנהלת האתר לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים לשימוש סביר במוצר ו/או הנחיות השימוש ככל שישנן.
 • הנהלת האתר מתחייבת לספק למשתמש מוצרים תקינים ואיכותיים. על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר משבעה ימי עסקים מיום קבלת המוצר, להנהלת האתר על כל אי התאמה או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר להנהלת האתר לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שיישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והמשתמשת סירבה להצעת הנהלת האתר, כספה יוחזר לה במלואו לאחר שתשלח את המוצר לכתובת: תכשיטי עדלינה, אלנבי 91, תל אביב והמוצר הפגום יתקבל ונבדק על ידי הנהלת האתר. הנהלת האתר היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר שהוחזר.
 • יובהר כי בנסיבות של ביטול עסקה ו/או החלפה ו/או אי התאמה ו/או פגם – עלויות המשלוח של המוצר יחולו על הלקוח בלבד.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו”ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר תימסר ללקוח באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.

 

 1. אחריות
  • תכשיטי עדלינה מעניקה אחריות למוצריה:
  • האחריות הינה על איכות הכסף (תכשיטי הכסף מיוצרים מכסף טהור sterling 925).
  • אחריות על ציפוי זהב ועמידות האבנים תינתן למשך שנה אחת בלבד מיום קבלת המוצר בצירוף אישור קנייה.
  • האחריות אינה כוללת קרע, שבר, נפילה, שימוש לא נכון במוצר, ניקוי או הברקה בחומרים לא מתאימי מוצר או כל נזק שיגרם למוצר או לחלקיו. כמו כן, יחויב הלקוח בעלות סמלית שהנהלת האתר רשאית להחליט עליה בהתאם למקרה.
  • האחריות אינה כוללת אבדה של התכשיט או חלק ממנו כמו תליון/חרוז וכדומה.
  • הנהלת האתר תעניק במסגרת האחריות על פי שיקול דעתה: הענקת תכשיט חדש, תיקון או זיכוי.
  • יש להבהיר כי אין לחשוף את התכשיטים לחומרים כימיים או תנאי סביבה קיצוניים אשר יכולים לשנות את מראה התכשיטים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי אין לחשוף את התכשיטים לים המלח, ג’קוזי, ספא, מלחים, חומרי ניקוי, אקונומיקה, תכשירים קוסמטיים וכיוצא בזאת.
  • אם נפלה טעות בתום לב בתיאור הפריט לא יחייב הדבר את הנהלת האתר.
  • להנהלת האתר אין אחריות על עיכובים שנובעים מחברת השילוח עצמה או מגורמים כגון שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב וכיוצא בזאת.
  • במידה והלקוח מעוניין לממש את תעודת האחריות שלו, על הלקוח להגיע לחנות שלנו שנמצאת באלנבי 91 תל אביב.
  • משך התיקון הינו עד 14 ימי עסקים.
  • לאחר שהתכשיט תוקן הלקוח יכול לאסוף את המוצר מהחנות בתל אביב או לשלם דמי משלוח בהתאם לסוג המשלוח שיבחר (דואר רשום או משלוח עד הבית).
  • האחריות אינה כוללת אבדות של תכשיטים כלל.
  • במידה ויהיה צורך בתיקון המוצר, בעקבות שימוש סביר והגיוני, יבוצעו תיקונים וחידושים בעלות סמלית בלבד או ללא עלות כלל לפי שיקולי אנשי המקצוע באתר.

 

 

 1. קניין רוחני

 

 • דומיין האתר, האתר עצמו לרבות כל הקניין הרוחני המוצג בו, ובכלל זה סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים וכיוצא בזאת של המותג Adelina jewelry הינם רכושו של בית העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על בסיסי הנתונים והמידע האגור בהם ועל כל פרט אחר בעצם הפעלת האתר ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בהם.
 • אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בית העסק. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מבית העסק.
 • כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינו הרוחני של בית העסק ו/או של צד ג’ שהוא שאישר את השימוש בהם לבית העסק או למי מטעמו.
 • המשתמש מתחייב לא לעשות כל שימוש בזכויות אשר שייכות לבית העסק.

 

 1. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות

 

 • האתר מתקשר עם חברת סליקה העומדת בתקן: בהתאם לתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) על מנת להבטיח הגנה על נתוני האשראי של המשתמשות.
 • הנהלת האתר התקשרה עם חברת טרנזילה (אינטרספייס) חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל, לצורך סליקה של אמצעי התשלום.
 • אין הנהלת האתר אחראית לכל פרצה, זליגה או כל שימוש לרעה בזדון או בשוגג הקשור לחברת הסליקה או חברת האשראי.
 • הלקוח באתר יתבקש למסור את המידע האישי שלו על מנת לבצע את הרכישה באתר או הרשמה למועדון הלקוחות של האתר. להנהלת האתר הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, אספקת המוצרים ללקוחות, דיוור פרסומות ומידע שיווקי של הנהלת האתר.
 • הנהלת האתר אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום של הלקוחות בשום מאגר שהוא.
 • יובהר כי הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עוינים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים “כוח עליון”, לא תהייה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד בית העסק. ועל כן, משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בית העסק בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.
 • בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשים באתר וזאת לרוב, כפועל יוצא של רצונו של האתר לספק למשתמשים בו חוויית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי. כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.
 • בעשותך שימוש באתר הינך מאשר להנהלת האתר לעשות כל שימוש שתבקש ושתמצא לנכון במידע בלתי מזוהה אודותייך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה הינך מסכים לכך מראש.
 • מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם האתר, תהיה הנהלת האתר רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם פעולה זו.

 

 1. משלוח הודעות פרסומיות

 

 • בעשותך שימוש באתר הינך מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של האתר. כמו כן בעת רכישת מוצרים באתר הינך מביע את הסכמתך למשלוח הודעות שונות מאתר זה אלייך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
 • בכוונת האתר לעדכן את המשתמשים בפרסומים שונים. עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו על-ידי המשתמשים בעת רישומם לאתר או שהייתם בו. בעשותך שימוש באתר זה, הינך נותן בזה את הסכמתך למשלוח פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי, לרבות באמצעות דיוור ישיר, על-פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות אך לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים בטלפון נייד(sms) , פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכיו”ב.
 • ככל שאינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה, הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אלייך הודעות תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.

 

 1. הפרת התקנון ותנאי השימוש

 

 • המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או בית העסק ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו עקב הפרת התקנון ותנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר, ו/או בית העסק ו/או מי מטעמו זכאים לו על פי דין.
 • המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר ו/או בית העסק ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה, תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לאתר ו/או לבית העסק ו/או למי מטעמו על-ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא קיים הוראות התקנון ותנאי השימוש.
 • בעשותו שימוש באתר, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה, בין אם האתר ו/או בית העסק ו/או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת האתר ו/או בית העסק ו/או מי מטעמו. דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת האתר ו/או בית העסק ו/או צד שלישי בגין הנזק שנגרם באותו עניין.
 • המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי בית העסק ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

 

 1. ברירת דין ושונות

 

 • הדינים אשר יחולו על התקנון ותנאי שימוש אלו הם דיני מדינת ישראל.
 • סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהתקנון ותנאי השימוש או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בישראל.
 • אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בקשר עם האתר או התקנון ותנאי השימוש. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 052-5414741 או בדואר אלקטרוני info@adelina-jewelry.com.

 

 

 

 

החשבון שלי

היתרונות שבפתיחת חשבון

• מבצעים והטבות:

קבלת עדכון למייל לקולקציות החדשות לפני כולם! ומבצעים מיוחדים רק לבעלי חשבון.

• צפייה בהיסטורית ההזמנות שלך:

ומעקב אחר ההזמנה

• שמירת פריטים שאהבת:

וקבלת עדכון במידה וחזרו למלאי

• שמירת כתובת ופרטי חיוב באופן מאובטח:

לקנייה קלה ומהירה יותר!